Hậu thần bi ký/Lưu truyền vạn đại

Hậu thần bi ký/Lưu truyền vạn đại

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký/Lưu truyền vạn đại
後神碑記/流傳萬代
Kí hiệu: 13374/13375
Thác bản bia thôn Đại Đình xã Tứ Kỳ huyện Tứ Kỳ phủ hạ Hồng 下洪府四岐縣四岐社大亭村, sưu tầm ở đình xã Đại Đình tổng Phan Xá huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 32 x 56cm, gồm 34 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 2 (1733).
Người soạn: Nguyễn Bá Huy 阮伯輝; quê quán: xã Kim Đôi huyện Tứ Kỳ; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Đắc Thọ và vợ bà Nguyễn Thị Nguyên đã cúng tiền cho bản thôn chi tiêu việc công. Quan viên bản thôn nhớ ơn công đức đã tôn bầu thân phụ ông Nguyễn Đắc Thọ là họ Nguyễn tự Phúc Tín và thân mẫu là bà họ Trịnh hiệu Diệu Bảo làm Hậu thần. Ông Nguyễn Đắc Thọ và vợ bà Nguyễn Thị Nguyên lại cúng cho thôn 1 mẫu ruộng để làm tự điền, và 100 quan tiền, cho hội Tư văn 5 quan tiền. Quan viên bản thôn lại tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)