Hậu thần bi ký/Phối hưởng Hậu thần

Hậu thần bi ký/Phối hưởng Hậu thần

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký/Phối hưởng Hậu thần
後神碑記/配享后神
Kí hiệu: 13363/13364
Thác bản bia thôn Đồng Bình xã La Xá huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣羅舍社同平村, sưu tầm ở đình thôn Đồng Bình xã La Xá tổng Ngọc Lâm huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản bia 2 mặt, khổ 38 x 64cm, gồm 30 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 16 (1755).
Người viết: Bần đạo bản chùa.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hương lão, hương trưởng toàn thôn ghi tên những người được bầu Hậu thần và số tiền ruộng đóng góp của họ cùng với những người được phối hưởng với Hậu thần; như: Hậu thần Nguyễn Thị Diều hiệu Diệu Triết đã cúng tiến 20 quan tiền và 1 mẫu 1 sào ruộng, Hậu thần Nguyễn Thị Lãm đã cúng 30 quan tiền và 1 mẫu ruộng, Hậu thần Lê Văn Khoan tự Như Nguyên vợ bà Lê Thị Biệt hiệu Diệu Phúc ở thôn Hoàng Thị xã Trúc Lâm đã cúng 10 quan tiền 2 mẫu ruộng, v.v… Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)