Hậu thần bi ký/Vạn đại lưu truyền

Hậu thần bi ký/Vạn đại lưu truyền

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký/Vạn đại lưu truyền
候神碑記/萬代流傳
Kí hiệu: 13012/13013
Thác bản bia thôn Trung xã Phạm Trung huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣範中社中村, sưu tầm ở đình xã Phạm Trung tổng Đoàn Bái huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 54 x 65cm, gồm 33 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 21 (1700).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; học vị: Hiệu sinh; quê quán: huyện Gia Phúc.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Phạm Chính Chiêu tự Pháp Vô và vợ bà Phạm Thị Ất hiệu Từ Tiên người xã Phạm trung đã cúng cho làng 40 quan sử tiền 9 sào ruộng 1 cái ao. Quan viên, hương lão và dân làng đã thuận bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng tiến cúng và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)