Hậu thần bi ký/ Vạn đại lưu truyền

Hậu thần bi ký/ Vạn đại lưu truyền

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký/ Vạn đại lưu truyền
後神碑記/萬代流傳
Kí hiệu: 13032/13033
Thác bản bia thôn Tổ xã Xuyết Cẩm huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng下洪府嘉福縣綴錦社祖村, sưu tầm ở đình thôn Tổ Long xã Xuyết Cẩm tổng Lạc Thị huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 70cm, gồm 22 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 39 (1778).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn tu tạo lại đình, kinh phí rất lớn mà lại thiếu tiền chi trả. Ông họ Vũ tự Pháp Duyên và vợ hiệu Từ Kiên đã cúng cho thôn 34 quan cổ tiền để tu sửa đình và 8 sào ruộng làm tự điền. Toàn thể hương lão và dân thôn Tổ xã Xuyết Cẩm họp bàn tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi bài vị của Hậu thần, ngày giỗ và qui định cúng tế Hậu thần hàng năm. Ghi vị trí diện tích ruộng tiến cúng. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)