Hậu thần/Cao Nguyễn/Bi ký

Hậu thần/Cao Nguyễn/Bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần/Cao Nguyễn/Bi ký
後神/高阮/碑記
Kí hiệu: 13862/13863/13864/13865
Thác bản bia thôn Thái Miếu xã Mộ Chu Hạ huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣慕周社太廟村, sưu tầm ở đình xã Mộ Chu Hạ tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 100cm, gồm 63 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 17 (1696).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; quê quán: xã Dục Tài huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách Hải Dương; học vị: đỗ khoa Sĩ vọng năm Tân Mùi; chức vị: Nội Văn chức, Binh bộ viên ngoại lang.
Người viết: Nguyễn Đắc Nhân 阮得仁; học vị: trúng khoa thư toán năm Bính Dần.
Người khắc: Nguyễn Thiên Thu 阮千秋 và Tô Văn Đăng 蘇文登.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Cao thụy Đức Hậu, bà họ Nguyễn hiệu Từ Phương ở bản xã là người phúc đức nhưng không có con cái. Ông đã biếu dân xã 100 quan, gỗ lim và một số ruộng sản lượng 110 gánh lúa để chi vào việc chung. Quan viên và dân xã bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí và diện tích ruộng cúng. Có bài minh và bài thơ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)