Hậu thần quan bi ký

Hậu thần quan bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần quan bi ký
後神官碑記
Kí hiệu: 6776/6777
Thác bản bia thôn Đông xã Đồng Lượng huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣同量社東村, sưu tầm tại đình thôn Đông xã Đồng Lượng tổng Đông Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 68 x 121cm, gồm 46 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 39 (1778).
Người khắc: chức vị: Vệ úy; tước: Huấn Trung bá.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Đình Trà, làm quan chức Thị cận thị nội giám Tư lễ giám Tả Thiếu giám, tước Trà Trung hầu là người khoan hòa. Tuy phú quý vinh hoa tột bậc, nhưng vẫn không quên làm việc thiện. Ông cúng cho xã 1 mẫu 6 sào ruộng và 200 quan tiền để chi dùng vào việc chung. Dân xã bầu ông làm Hậu thần, hàng năm cúng giỗ theo nghi thức ghi trong bia. Bia ghi vị trí, diện tích ruộng và họ tên những người kí bầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)