Hậu thần tam giáp/Di lệ bi kí/Phụng tự như nghi/Nguyên tổ phân điền thừa tự

Hậu thần tam giáp/Di lệ bi kí/Phụng tự như nghi/Nguyên tổ phân điền thừa tự

Thông tin cơ bản

Hậu thần tam giáp/Di lệ bi kí/Phụng tự như nghi/
Nguyên tổ phân điền thừa tự
後神三甲/貽例碑記/奉事如儀/原祖分田承祀
Kí hiệu: 3956/3957/3958/3959
Thác bản bia huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣, sưu tầm tại đình xã Đại Lâm huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 30 x 73 cm, gồm 65 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 17 (1696).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Hương lão Thập lý hầu Nguyễn Văn Điện, vì không có con thừa tự nên đã mua ruộng và 200 quan sử tiền giao cho 3 giáp thuộc xã Đại Lâm để gửi giỗ. Bia khắc nguyên văn bản chúc thư lập năm Ất Hợi (1695) giao tiền, ruộng cho 3 giáp: Chính, An, Đông và các điều quy định về nghi thức cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)