Hậu thần vị

Hậu thần vị

Thông tin cơ bản

Hậu thần vị
後神位
Kí hiệu: 9996
Thác bản bia sưu tầm ở chùa xã Liêu Trung tổng Liêu Xá huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 22 x 34 cm, gồm 5 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 82 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi thần vị của Đô Tổng binh sứ ty Thượng tướng quân Lệ Trung hầu Nguyễn tướng công tự là Phúc Trí, thụy là Chính Trực Phủ quân và vợ bà họ Lưu hiệu là Diệu Trung ban tên thụy là Thuần Cẩn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)