Hậu thần

Hậu thần

Hậu thần
后神
Kí hiệu: 17447
Thác bản bia xã Tam Muội huyện Phù Dung phủ Khoái Châu 快州府芙容縣三妹社, sưu tầm ở quán Vĩnh Phúc xã Tam Đa tổng Kim Phương huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 90 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 4 (1661).
Người soạn: Đinh Nhân Bá丁仁伯; chức vị: Giáp Văn tử.
Người viết: Nguyễn Khắc Khoan 阮克寬; chức vị: Giáp Văn tử; quê quán: xã Tam Muội huyện Phù Dung phủ Khoái Châu.
Người khắc: Trương Niên Tiên 張年先; quê quán: xã Trung Lập huyện Diên Hà.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Một người họ Vũ, tự Mẫn Hiếu, đạo hiệu Pháp Nghiêm tiên sinh được bầu làm Hậu thần (không rõ công đức vào việc gì).
Ghi chú: Bia mờ mất nhiều chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)