Hậu thành hoàng bi ký/Lập bi cung kính sự

Hậu thành hoàng bi ký/Lập bi cung kính sự

Hậu thành hoàng bi ký/Lập bi cung kính sự
後城隍碑記/立碑恭敬事
Kí hiệu: 4870/4871
Thác bản bia thôn Đô Quan xã Lang Viên huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng 下洪府永賴縣榔園社都關村, sưu tầm tại đình thôn Đô Quan xã Lang Viên huyện Vĩnh Lại tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 87 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 13 (1692).
Người soạn: Đào Công Trực 陶公直; chức vị: Hộ bộ Tư vụ.
Người viết chữ: Nguyễn Đắc Vị 阮得位; quê quán: xã Tiêu Dặc.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hương lão Nguyễn Hữu Phúc, người bản thôn có đạo đức tốt, sống nhân từ, thanh khiết, được mọi người bầu làm Hậu Thành hoàng. Ông đã cúng cho bản thôn 45 quan tiền sử để dùng vào việc thờ phụng. Ghi thể thức cúng giỗ hàng năm và bài minh 16 câu ca ngợi công đức của ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)