Hậu Thành hoàng bi ký/Lập đoan ngôn bi ký

Hậu Thành hoàng bi ký/Lập đoan ngôn bi ký

Hậu Thành hoàng bi ký/Lập đoan ngôn bi ký
城皇碑記/立端言碑記
Kí hiệu: 13168/13169
Thác bản bia xã An Khang huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣安康社, sưu tầm ở đình thôn An Tân xã Quý Cao tổng An Thổ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 77cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 1 (1676).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Kỳ lão nguyên Chánh tổng Đỗ Văn Đương tự Phúc Thịnh và vợ bà Đỗ Thị Lấy hiệu Diệu Phổ cúng cho xã 90 quan sử tiền, 2 mặt chiêng trị giá 10 quan sử tiền và 2 sào ruộng để chi vào việc công. Quan viên, hương lão và dân xã An Khang tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi qui định cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài tán.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)