Hậu Trưởng

Hậu Trưởng

Thông tin cơ bản

Hậu Trưởng
后長
Kí hiệu: 16152
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phúc Lâm thôn Đoài xã An Trạch tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 34 cm, gồm 6 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 30 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên 2 người gửi giỗ ở chùa Phúc Lâm là bà Trần Thị Hiển hiệu Diệu Lan nhụ nhân và bà Trần Thị Đậu hiệu Diệu Đạt nhụ nhân cùng giỗ ngày 21 tháng 5.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)