Hậu tự bi

Hậu tự bi

Thông tin cơ bản

Hậu tự bi
候寺碑
Kí hiệu: 13812
Thác bản bia thôn Lương Đài xã Bồ Sảo tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣慕周總莆稍社梁臺村, sưu tầm ở chùa xã Lương Đài tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 55cm, gồm 13 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 7 (1895).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Dương Thị Ao hiệu Diệu Trầm đã cúng cho thôn 80 quan tiền cổ và 2 sào ruộng để luân lưu canh tác. Quan viên và dân thôn tôn bầu bà làm Hậu phật. Ghi quy định cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)