Hoàng đế vạn vạn niên/Viên Quang tự hành lang tam môn thạch bi kí

Hoàng đế vạn vạn niên/Viên Quang tự hành lang tam môn thạch bi kí

Thông tin cơ bản

Hoàng đế vạn vạn niên/Viên Quang tự hành lang tam môn thạch bi kí
皇帝萬萬歲/圓光寺行廊三門石碑記
Kí hiệu:12998/12999
Thác bản bia chùa Viên Quang xã Phương Duy huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣方維社圓光寺, sưu tầm tại chùa Viên Quang xã Phương Duy tổng Phương Duy huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x115cm, gồm 60 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 220 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 4 (1679).
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ: Nguyễn Đức Đinh 阮德丁; chức vị: Thiền tăng trụ trì chùa Viên Quang.
Người khắc: họ Nguyễn 阮; quê quán: xã Hồng Lục.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ, thiện nam, tín nữ đã phát tâm công đức, đóng góp tiền của để xây dựng hành lang, gác chuông, tam quan và đúc chuông chùa Viên Quang; như: Đại sĩ Phạm Chính Thống tự Phúc Minh, Sinh đồ Chu Văn Đỗ tự Thái Huệ, tín vãi Vũ Thị Xuân hiệu Tù Thận, tín vãi Hậu phật Phạm Thị Học hiệu Từ Tâm, v.v… Nay lập bia để lưu truyền mãi mãi. Có bài minh.
Ghi chú: Bia khắc chữ rất nhỏ, thác bản mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)