Hoàng đế vạn vạn tuế/Trùng tu Quỹ kiều bi ký

Hoàng đế vạn vạn tuế/Trùng tu Quỹ kiều bi ký

Thông tin cơ bản

Hoàng đế vạn vạn tuế/Trùng tu Quỹ kiều bi ký
皇帝萬萬歲/重修揆橋碑記
Kí hiệu: 13193/13194
Thác bản bia các xã tổng trong các huyện Chân Định, An Lão, Thanh Hà, Nghi Dương, Tiên Minh, Tứ Kỳ; thuộc các phủ Kiến Xương, Kinh Môn, Nam Sách, Hạ Hồng 下洪南策荊門建昌等府四岐先明青河宜陽安老真定縣等各總社, sưu tầm ở miếu xã Hàm Hy tổng An Thổ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 90 x 145cm, gồm 66 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 2800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 1 (1663).
Người soạn: Tăng Thời Tập 僧時習; quê quán: xã Điểu Mễ; học vị: Sinh đồ; chức vị: Trung Thư nam.
Người khắc: Tăng Chân Lộc 僧真祿; quê quán: xã Linh Động huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Các hội chủ ở các tổng xã thuộc các huyện Chân Định, Nghi Dương, Thanh Hà, Tiên Minh, Tứ Kỳ của các phủ Kiến Xương, Kinh Môn, Nam Sách, Hạ Hồng đóng góp tiền tu dựng 32 gian cầu Quĩ vào năm Canh Dần. Năm Nhâm Dần (1662) tân tạo quán chợ ở 2 hồi để tiện việc buôn bán. Ghi họ và tên các vị thiện sĩ, tín vãi đã đóng góp tiền của tu bổ cầu xây quán chợ. để biểu dương công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)