Hoàng triều Minh Mệnh thập niên Kỷ Sửu Hội thí khoa Tiến sĩ đề danh bi

Hoàng triều Minh Mệnh thập niên Kỷ Sửu Hội thí khoa Tiến sĩ đề danh bi

Thông tin cơ bản

Hoàng triều Minh Mệnh thập niên Kỷ Sửu Hội thí khoa Tiến sĩ đề danh bi
皇朝明名拾年己丑會試科進士題名碑
Kí hiệu: 5696
Thác bản bia sưu tầm tại Văn thánh xã An Ninh tổng An Ninh huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 108 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 12 (1831).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Đề danh.
Tóm lược nội dung:
Bia đề danh Tiến sĩ, ghi họ tên, năm sinh, quê quán của 9 vị đỗ Tiến sĩ trong khoa thi Hội năm Kỷ Sửu niên hiệu Minh Mệnh thứ 10 (1829). Trong đó có 1 vị đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân và 8 vị đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân.
Ghi chú: trùng bản số 16469.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)