Hợi Xóm hậu bi kí

Hợi Xóm hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Hợi Xóm hậu bi kí
亥店后碑記
Kí hiệu: 19580
Thác bản bia xóm Hợi xã Hoàng Trung tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa 應和府青威縣水甘總黃中社亥店, sưu tầm tại chùa xã Hoàng Trung tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 60 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân Kỉ Dậu (1909).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Kê danh sách các vị ở xóm Hợi gửi giỗ tại chùa Hoàng Trung từ tháng 4 đến tháng 10 để người đời sau xem bia lo giỗ chạp. Kèm theo lệ giỗ kị cho các vị được gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)