Hồng Đức lục niên Ất Mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Hồng Đức lục niên Ất Mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Hồng Đức lục niên Ất Mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí
洪德六年乙未科進士題名記
Kí hiệu: 1353
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 103 x 140 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Hồng Đức thứ 15 (1484)
Người soạn: Lê Ngạn Tuấn 黎彥俊; chức vị: Đông các Hiệu thư, Thiêm sự Tá lang
Người viết chữ: Thái Thúc Liêm 蔡叔廉; chức vị: Cẩn sự lang, Trung thư giám Chính tự
Người viết chữ triện: Tô Ngại 蘇礙; chức vị: Kim quang môn Đãi chiếu
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Ất Mùi niên hiệu Hồng Đức 6 (1475) cùng họ tên, quê quán của 43 vị đỗ Tiến sĩ, trong đó hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ lấy đỗ 3 người (Trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu, Bảng nhãn Ông Nghĩa Đạt, Thám hoa Cao Quýnh), hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 13 người, hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 27 người

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)