Hồng Đức thập nhị niên Tân Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí

Hồng Đức thập nhị niên Tân Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Hồng Đức thập nhị niên Tân Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí
洪德十貳年辛丑科進士題名記
Kí hiệu: 1350
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 100 x 138 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, không ước lượng được số chữ toàn văn, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Hồng Đức thứ 15 (1484)
Người soạn: Nguyễn Xung Xác 阮沖 ; học vị: [Tiến sĩ khoa Kỷ sửu (1469)]; chức vị: Hàn lâm viện Thị thư kiêm Tú lâm cục Tư huấn
Người viết chữ: Phan Trung 潘衷; chức vị: Trung thư giám Điển thư
Người khắc: Tô Ngại 蘇礙; chức vị: Kim quang môn Đãi chiếu
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi việc mở khoa thi Hội năm Tân Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 12 (1481) và danh sách 40 vị đỗ Tiến sĩ Khoa này, trong đó hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ lấy đỗ 3 người (Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, Bảng nhãn Lưu Hưng Hiếu, Thám hoa Nguyễn Doãn Địch), hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 8 người, hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 29 người
Ghi chú: Bia bị vỡ dọc, đã được gắn lại bằng xi măng, những chỗ được gắn bị mất chữ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)