Hồng Phúc tự Hậu phật bi kí

Hồng Phúc tự Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hồng Phúc tự Hậu phật bi kí
洪福寺後佛碑記
Kí hiệu: 316
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Hồng Phúc phố Hàng Than, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 47 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 10 (1829)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Hội Đàn Tín chùa Hồng Phúc chọn bầu bà Sa di Trần Thị Thu ở thôn Nghĩa Lập tổng Hậu Túc huyện Thọ Xương làm Hậu phật Bà Thu bèn cúng 100 quan tiền để gửi giỗ cho bản thân và thân quyến

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)