Hồng Phúc tự hồng chung bi

Hồng Phúc tự hồng chung bi

Thông tin cơ bản

Hồng Phúc tự hồng chung bi
鴻福寺洪鐘碑
Kí hiệu: 5247/5248
Thác bản bia xã Xuân Ổ huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣春塢社, sưu tầm tại chùa Hồng Phúc xã Xuân Ổ tổng Khắc Kiệm huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 68 x 107 cm, gồm 50 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đoan Thái thứ 1 (1586).
Người soạn: Mai Công Cẩn 枚功謹; chức vị: Lễ bộ Thượng thư; tước: An Phú hầu.
Người viết chữ: Nguyễn Doãn Thành 阮允成; quê quán: xã Nội Duệ Đông; chức vị: Binh khoa Điển lại.
Người viết chữ triện: Nguyễn Hoa 阮燁; quê quán: xã Hoài Bão; chức vị: Kim quan môn Đãi chiếu.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hồng Phúc là nơi danh lam bậc nhất của xứ Kinh Bắc, trải qua binh hỏa chuông cũ của chùa đã bị nứt vỡ. Năm Diên Thành thứ 6 (1582) ông Nguyễn Mẫn tự Bút Hiên người bản xã cùng với các thiện nam tín nữ trong xã đứng ra sửa chùa, tô tượng Phật, công việc hoàn thành nhưng chưa kịp đúc chuông. Đến năm Diên Thành thứ 8 (1584), quan Lễ bộ Tả Thị lang, Xuân Sơn bá họ Trần lại cùng với ông Nguyễn Mẫn và các sãi vãi mua đồng đúc quả chuông mới. Nay dựng bia ghi họ tên những người đóng góp vào việc đúc chuông. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)