Hồng Phúc tự thí điền bi

Hồng Phúc tự thí điền bi

Hồng Phúc tự thí điền bi
鴻福寺施田碑
Kí hiệu: 5234/5235
Thác bản bia xã Xuân Ổ huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣春塢社, sưu tầm tại chùa Hồng Phúc xã Xuân Ổ tổng Khắc Niệm huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 65 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 9 (1628).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Điển lại Trần Tuyền và 2 bà vợ đã cúng cho làng 20 quan tiền, 1 cái chiêng, 1 con bò, 1 con lợn và 3 mẫu 5 sào ruộng để gửi giỗ cho cha mẹ đẻ cùng cha mẹ vợ. Bia ghi thể lệ cúng giỗ hàng năm và vị trí, diện tích các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post