Hồng Thuận lục niên Giáp Tuất khoa Tiến sĩ đề danh kí

Hồng Thuận lục niên Giáp Tuất khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Hồng Thuận lục niên Giáp Tuất khoa Tiến sĩ đề danh kí
洪順六年甲戍科進士題名記
Kí hiệu: 1356
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 105 x 145 cm, gồm 1 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Quang Thiệu thứ 6 (1521)
Người soạn: Vũ Duệ 武睿; học vị: [Trạng nguyên khoa Canh Tuất (1490)]; chức vị: Lại bộ Thượng thư, Đông các Đại học sĩ
Người viết chữ: Chu Đình Bảo 周廷寶; học vị: [Tiến sĩ khoa Giáp Thìn (1484)]; chức vị: Trung thư giám Điển thư, Khuông mỹ Thiếu doãn
Người viết chữ triện: Phạm Đức Nhi 范德兒; chức vị: Kim quang môn Đãi chiếu, Tư chính khanh
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Giáp Tuất niên hiệu Hồng Thuận 6 (1514) cùng họ tên, quê quán của 43 vị đỗ Tiến sĩ, trong đó hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ lấy đỗ 3 người (Trạng nguyên Nguyễn Đức Lượng, Bảng nhãn Nguyễn Chiêu Huấn, Thám hoa Hoàng Minh Tá), hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 20 người, hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 20 người
Ghi chú: Nhiều chữ bị mòn

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)