Hồng Vân từ kí/Ốc ưu huệ trạch/Vạn đại lưu truyền/Thọ phúc điều chương

Hồng Vân từ kí/Ốc ưu huệ trạch/Vạn đại lưu truyền/Thọ phúc điều chương

Thông tin cơ bản

Hồng Vân từ kí/Ốc ưu huệ trạch/Vạn đại lưu truyền/Thọ phúc điều chương
紅雲祠記/渥優惠澤/萬代流傳/壽福條章
Kí hiệu: 11/12/13/14
Thác bản bia xã Nội Duệ tổng Nội Duệ huyện Tiên Du phủ Từ Sơn
慈山府仙遊縣內裔總內裔社, sưu tầm tại đền Hồng Vân tổng Nội Duệ huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
Thác bản 4 mặt, khổ 20 x 60 cm, gồm 55 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Trừ
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 30 (1769)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Ca ngợi vị Đại tướng quân, Thiếu bảo, phong tặng Thiếu phó Hạo Trung hầu Nguyễn Diễn cùng Chánh phu nhân, có nhiều ân đức đối với dân làng Ông bà đã cúng 1000 quan tiền cổ và 54 mẫu ruộng cho 5 xã trong tổng Nội Duệ, được tôn bầu làm Hậu phật, thờ cúng mãi mãi Bia ghi các thửa ruộng, tiền cung tiến và các điều lệ cúng tế

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)