Hợp Kính kị Hậu bi kí

Hợp Kính kị Hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Hợp Kính kị Hậu bi kí
合敬忌后碑記
Kí hiệu: 20790
Thác bản bia xã Dịch Vọng Tiền tổng Dịch Vọng huyện Từ Liêm phủ Hòai Đức tỉnh Hà Đông 河東省懷德府慈廉縣…….., sưu tầm tại nhà đại bái đình thôn Duệ Tú xã Dịch Vọng Tiền tổng Dịch Vọng huyện Hòan Long tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 100 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 16 (1941).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức những người đóng góp tiền cho làng chi dùng vào việc công và cúng ruộng để gửi giõ. Có danh sách những người được gửi giỗ tại đình.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)