Hợp táng vô tự chi mộ

Hợp táng vô tự chi mộ

Thông tin cơ bản

Hợp táng vô tự chi mộ
合葬無祀之墓
Kí hiệu: 13493
Thác bản bia sưu tầm ở bãi tha ma Kinh thành Huế.
Thác bản 1 mặt, khổ 77 x 160cm, gồm 2 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 16 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 2 (1803).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, Biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại việc di chuyển những mồ mả vô chủ về hợp táng ở bãi tha ma Huế.
Ghi chú: Thác bản dạng âm bản, đọc không rõ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)