Huệ điền bản xã công đức nhân hiếu bi/Hứa bản xã bát giáp kế canh lưu truyền tế tự

Huệ điền bản xã công đức nhân hiếu bi/Hứa bản xã bát giáp kế canh lưu truyền tế tự

Thông tin cơ bản

Huệ điền bản xã công đức nhân hiếu bi/Hứa bản xã bát giáp kế canh lưu truyền tế tự
惠田本社功德仁孝碑/許本社八甲繼耕流傳祭祀
Kí hiệu:12211/12212
Thác bản bia xã An Lạc huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣安樂社, sưu tầm tại miếu xã An Lạc tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 127cm, gồm 65 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Đức Long thứ 4 (1632).
Người soạn: Nguyễn Thực 阮實; quê quán: xã Vân Điềm huyện Đông Ngàn (nay thuộc huyện Đông Anh Tp. Hà Nội); học vị: Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Ất Mùi niên hiệu Quang Hưng thứ 18 (1595) đời vua Lê Thế Tông; chức vị: Lễ bộ Thượng thư.
Người viết chữ: Trần Thời Trung 陳時忠; chức vị: Quang tiến Thận lộc đại phu.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ca ngợi công danh sự nghiệp của quan Thị nội Cai hợp Thư tả Binh bộ Quân vụ Ty lang trung Văn Giám tử họ Vũ húy Hồng. Ông có nhiều công lao với triều đình. Có nhiều công đức với làng xóm, thường xuyên ban cấp tiền bạc để trợ giúp dân làng. Ông lại bỏ tiền ra mua 16 mẫu ruộng ban cho 8 giáp của bản xã lưu giữ cày cấy lấy tiền hoa lợi lo việc thờ cúng. Liệt kê vị trí, diện tích các thửa ruộng ông ban cấp cho các giáp của bản xã. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post