Huệ điền bi

Huệ điền bi

Thông tin cơ bản

Huệ điền bi
惠田碑
Kí hiệu: 8342/8343/8344
Thác bản bia thôn Bình Vọng huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín 常信府上福縣平望村, sưu tầm tại đình xã Bình Vọng tổng Hà Hồi huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 3 mặt, khổ 75 x 120 cm và 15 x 102 cm, gồm 64 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2700 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề , Trừ .
Niên đại: Khánh Đức thứ 2 (1650).
Người soạn: Trương Quang Tiền 張光前, tự là Thống Am; quê quán: xã Kim Hoạch huyện Thuỵ Nguyên phủ Thiệu Thiên; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Thìn niên hiệu Dương Hòa thứ 6 (1640); chức vị: Đề hình Giám sát Ngự sử, tước: Thuỵ Khuê nam, sau làm quan đến chức Đông các Hiệu thư.
Người viết chữ: họ Nguyễn 阮; quê quán: huyện Đường An phủ Thượng Hồng; chức vị: Lệnh sử; tước Diên Hoa nam.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vịnh người thôn Bình Vọng giỏi tiên đoán việc đời, được chúa Trịnh tin dùng. Năm Kỷ Sửu (1649) bà được phong tước Triều Di bá, được cấp cho 92 mẫu 3 sào ruộng làm ngụ lộc. Năm Khánh Đức 1 (1649), bà được vua Lê phong mĩ tự là Nguyễn Trinh Nương, tước Triều Di hầu, được lập đền riêng gọi là Linh Đồng miếu, phụ thờ cùng Thành hoàng làng. Bà đem toàn bộ số ruộng được vua ban, giao cho bản xã lưu truyền và canh tác để lo phụng sự. Đến năm Canh Tí (1660) bà lại cúng thêm 21 mẫu ruộng tư cho làng phụng sự hương đèn. Có bài minh ca ngợi công đức của bà.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)