Huệ số

Thông tin cơ bản

Huệ số
惠數
Kí hiệu: 1199
Thác bản bia thôn Đông Thọ xã Phú Hào huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên 紹天府雷陽縣富豪社東壽村, sưu tầm tại miếu xã Quần Trọng tổng Thượng Cốc huyện Lôi Dương phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 1 mặt, khổ 150 x 170 cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710)
Người viết chữ: Đỗ Thế Trụ 杜世宙; quê quán: xã Thái Lạc huyện Văn Giang phủ Thuận An Kinh Bắc; học vị: Thư toán khoa Mậu Dần; chức vị: Thị nội Thư tả, Binh phiên Phó sở sứ
Chủ đề: Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Quan phụng sai Kinh Bắc xứ trấn thủ quan, Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Nam quân Đô đốc phủ Tả Đô đốc Thiếu bảo Thạc quận công Lê Thời Hải giao phó cho dân của 33 giáp, thôn, xã làm dân hộ nhi thờ phụng 4 vị (cha, mẹ, vợ và bản thân ông) quanh năm vào các dịp sinh nhật, ngày giỗ, ngày tết, đoan ngọ, trung nguyên, trừ tịch, lễ tế bốn mùa… Số tiền ruộng ghi trong văn khế là 891 mẫu ruộng và 7800 quan tiền cổ Văn khế được làm thành 33 bản giao cho mỗi giáp xã thôn giữ một bản và đồng thời khắc vào bia đá Có quy định cụ thể về việc sử dụng số tiền, đất từ đường, ruộng tế khí và việc chia các xứ ruộng cho các giáp luân lưu canh tác

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)