Huệ vân phật tọa bi kí

Huệ vân phật tọa bi kí

Thông tin cơ bản

Huệ vân phật tọa bi kí
惠雲佛座碑記
Kí hiệu: 11813
Thác bản bia, sưu tầm tại chùa Bảo Tích xã Phí Gia huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 98cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quảng Hòa thứ 2 (1542).
Người soạn: Đồng An 同安, tự Quảng Cư 廣居; chức vị: Đại sĩ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Huệ Vân là vị tổ Đông Sơn nổi tiếng, hiệu Từ Nhẫn Quốc sư, nhiều nơi lập tự quán phụng thờ. Chùa Diệu Phúc, một danh tích ở xã Phí Gia chưa có am thờ. Những năm Quang Thiệu (1516-1522) các vị đại sĩ ở bản xã đã xuất tiền của mua gỗ thuê thợ dựng tòa bảo tháp ở bên cạnh chùa. Ghi họ và tên những người đóng góp công đức vào việc dựng tòa bảo tháp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post