Hùng/An/Tự/Chung

Hùng/An/Tự/Chung

Hùng/An/Tự/Chung
雄/安/寺/鍾 Kí hiệu: 15188/15189/15190/15191
Thác bản chuông xã Hùng An 雄安, sưu tầm ở chùa xã Hùng Vĩ tổng Yên Lạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 32 x 75 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 14 (1833).
Người soạn: Vũ Tàng Phổ 武藏譜.
Người khắc: Nguyễn Đăng Khôi 阮登魁.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hùng An là một trong hai mươi bốn chùa cổ kính ở trấn Sơn Tây, trải lâu năm bị hư hỏng. Nay sư ni họ Phạm là cháu gái của vua Vĩnh Khánh đi tu từ bé, năm 79 tuổi xuất của cải của mình, đứng ra quyên góp xây dựng chùa, đồng thời tổ chức đúc chuông chùa Hùng An. Ghi họ và tên các vị thiện nam tín nữ đóng góp công đức vào việc đúc chuông chùa Hùng An. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post