Hưng công A Lí tự

Hưng công A Lí tự

Thông tin cơ bản

Hưng công A Lí tự
興公阿哩寺 Kí hiệu: 19607
Thác bản bia các xã Cao Xá huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣高舍社, sưu tầm tại xã Cao Xá xã Thị Nguyên tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 88 x 105 cm, gồm 39 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 1 (1619).
Người soạn: họ Nguyễn阮; chức vị: Phủ sinh bản phủ.
Chủ đề:
– Biểu dương việc thiện
– Văn thơ
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa A Lí vốn là cổ tích danh lam của các xã thôn như Văn La, Thời Trung, thôn Thị, Mục Xá, Cao Xá của các huyện Thanh Oai và Chương Đức nhưng đã bị lửa thiêu từ lâu. Nay các hương lão hưng công khuyến khích các nhân sĩ trong tổng cấu tác chùa từ tháng tư, đến tháng sáu thì lại tạo thêm tượng Phật, công việc đã hoàn thành, khắc lên bia họ tên những người tham gia hưng công. Có bài minh 18 nêu ý nghĩa của việc dựng lại chùa và ca tụng công đức.
Ghi chú:
Bia đã bị vỡ một số chỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)