Hưng công Bảo Ân tự thiên đài thạch trụ

Hưng công Bảo Ân tự thiên đài thạch trụ

Thông tin cơ bản

Hưng công Bảo Ân tự thiên đài thạch trụ
興功寶恩寺天臺石柱
Kí hiệu: 20707/20708/20709/20710
Thác bản bia thôn Thượng xã Tiểu Mai huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà đạo Kinh Bắc 京北道北河府…, sưu tầm tại chùa Bảo Ân xã Tiểu Mai huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà đạo Kinh Bắc.
Thác bản 4 mặt, khổ x cm, gồm dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 24 (1703).
Người khắc: Phạm Công Thành 范公成; quê quán: huyện Thủy Đường phủ Kinh Môn.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức gia quyến nhà sư Đặng Tích Điều tu sửa chùa Bảo Ân. Có danh sách các hưng công.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)