Hưng công đức kí

Hưng công đức kí

Thông tin cơ bản

Hưng công đức kí
興功德記
Kí hiệu: 7892
Thác bản bia huyện Mỹ Lộc 美祿縣, sưu tầm tại xã Đệ Nhất tổng Đệ Nhất huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 84 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
Tóm lược nội dung:
Danh sách một số vị hương lão, tín thí trong bản xã đóng góp công đức và bài minh 6 câu ca ngợi con người và cảnh vật địa phương.
Ghi chú: Có lẽ thiếu thác bản mặt trước bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)