Hưng công kiều Sổ bi

Hưng công kiều Sổ bi

Thông tin cơ bản

Hưng công kiều Sổ bi
興功橋數碑
Kí hiệu: 15029/15030
Thác bản bia xã Đồng Cương huyện Yên Lạc phủ Tam Đới 三帶府安樂縣桐岡社, sưu tầm ở xứ Bến Sổ thôn Xuân Chiếm xã Đồng Cương tổng Hồn Ngạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 72 x 111 cm, gồm 41 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 2 (1681).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Các vị hưng công, hội chủ xã Đồng Cương cùng nhau đóng góp công sức bắc chiếc cầu, gọi là cầu Sổ, giúp cho việc đi lại được thuận tiện lợi. Ghi họ và tên các hưng công hội chủ, các vị thiện tín có hảo tâm đã có công đức tiến cúng bạc để xây cầu Sổ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post