Hưng công Phật tượng Phượng Tường bi kí/Tân tạo hậu đường tả hữu hành lang

Hưng công Phật tượng Phượng Tường bi kí/Tân tạo hậu đường tả hữu hành lang

Thông tin cơ bản

Hưng công Phật tượng Phượng Tường bi kí/Tân tạo hậu đường tả hữu hành lang
興功佛像鳳祥碑記/新造後堂左右行廊
Kí hiệu: 14283/14284
Thác bản bia xã Kiên Cương huyện Bạch Hạc phủ Tam Đái 三帶府白鶴縣堅剛社, sưu tầm tại chùa Phượng Tường xã Kiên Cương tổng Kiên Cương phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 100 x 162 cm, gồm 66 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717).
Người soạn: Nguyễn Công Kì 阮公崎; quê quán: xã Phủ An huyện Bạch Hạc.
Người viết chữ: Đỗ Viết Thành 杜曰成.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc quan viên, hương lão, dân xã và nhà sư trụ trì chùa Phượng Tường là Tiểu tăng Nguyễn Đăng Kiêm tự Đạo Nguyên hiệu Minh Quang đã hưng công tạo tượng Di Đà, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng tô các tượng Phật khác vào năm Ất Mùi (1715). Năm Bính Thân (1716) lại sửa nhà hậu đường, tả hữu hành lang. Năm Đinh Dậu (1717) làm 18 pho tượng La Hán, cùng các thánh tượng Lão Quân, Trấn Thiên, Huyền Vũ. Lại dựng bia đá hết 40 quan tiền. Bia có ghi họ và tên các hưng công hội chủ, các thiện nam tín nữ đã phát tâm công đức tiến cúng tiền bạc để xây dựng trùng tu chùa Phượng Tường.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)