Hưng công tân tạo Bà Cấu tự

Hưng công tân tạo Bà Cấu tự

Thông tin cơ bản

.
Hưng công tân tạo Bà Cấu tự
興功新造婆 寺
Kí hiệu: 7491/7491
Thác bản bia xã Nhu Điều huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣柔條社, sưu tầm tại chùa Linh Quang xã Nhu Kiều tổng Kiều Yêu huyện An Dương tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 125 cm, gồm 30 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Chính Hòa thứ 13 (1692).
Người viết: Vũ Thiên Xuân 武千春.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã Nhu Điều có chùa Bà Cấu là danh lam cổ tự, do lâu năm nên đã bị hư hại nhiều. Nay toàn thể quan viên hương lão và nhân dân trong xã đứng ra hưng công xây dựng lại tòa thượng điện gồm 1 gian 2 chái. Công việc hoàn thành, ghi tên người đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)