Hưng công tân tạo Bông quán bi kí/Bản phủ huyện xã tư công đức kí

Hưng công tân tạo Bông quán bi kí/Bản phủ huyện xã tư công đức kí

Thông tin cơ bản

Hưng công tân tạo Bông quán bi kí/Bản phủ huyện xã tư công đức kí
興功 造舘碑記/本府縣社資功德記
Kí hiệu: 11243/11244 Thác bản bia xã Hàng Kênh huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣杭涇社, sưu tầm tại chợ xã Hàng Kênh tổng Đông Khê huyện Hải An Hải Phòng.
Thác bản 2 mặt, khổ 57 x 89cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Chính Hòa thứ 22 (1701).
Người soạn: họ Đặng 鄧; chức vị: Tri châu.
Người viết: họ Nguyễn 阮; học vị: Sinh đồ; chức vị: Hội tư văn.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Câu đương Nguyễn Hữu Chúng tự Phúc Đức và vợ là người xã Hàng Kênh vì muốn làm việc phúc, nên đã xuất tiền của mua gỗ ngói để xây một quán chợ lợp ngói ở phía nam bản ấp. Công việc hoàn tất, lập bia ghi lại. Ghi họ và tên những người cùng tiến cúng tiền bạc để cùng xây quán. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)