Hưng công tân tạo/Cấu tác Quảng Phúc tự bi

Hưng công tân tạo/Cấu tác Quảng Phúc tự bi

Thông tin cơ bản

Hưng công tân tạo/Cấu tác Quảng Phúc tự bi
興功新造/構作廣福寺碑
Kí hiệu: 19366/19367
Thác bản bia xã Ân Phú huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府 安豐縣殷富社, sưu tầm ở chùa Quảng Phúc xã Ân Phú huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 31 x 70 cm, gồm 33 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: .
Niên đại: Chính Hòa thứ 7 (1686).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Quảng Phúc là một chùa cổ ở xã Ân Phú huyện Yên Phong phủ Từ Sơn, nhưng mới có thượng điện, thiêu hương, tiền đường mà chưa có hành lang, hậu đường. Nay các sãi vãi, tất cả 13 người đóng góp xây hậu đường, hành lang. Sau khi hoàn thành dựng bia ghi tên những người có công xây dựng. Hưng công: xã trưởng Nguyễn Văn Phán và vợ là Đỗ Thị Nhất, Nguyễn Hữu Tài tự Phúc Tiên và vợ Nguyễn Thị Đơn, Ngô Văn Sách cùng con trai là Ngô Văn Đô v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post