Hưng công tân tạo/Khánh Linh thiền tự

Hưng công tân tạo/Khánh Linh thiền tự

Thông tin cơ bản

Hưng công tân tạo/Khánh Linh thiền tự
興公新造/慶靈禪寺
Kí hiệu: 10890/10891
Thác bản bia thôn Chi Nê Đông xã Câu Thượng huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣溝上社芝泥東村, sưu tầm ở chùa Khánh Linh xã Câu Thượng tổng Câu Thượng huyện An Lão tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 32 x 85, gồm 41 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 1 (1705).
Người soạn và viết: Vũ Đình Trọng 武廷重; quê quán: hương Sóc Sơn huyện Vĩnh Phúc phủ Thiệu Thiên; học vị: Nho sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Khánh Linh ở thôn Chi Nê Đông là danh lam cổ tích, trải qua năm tháng đã bị hư hỏng dột nát. Nay quan viên, thiện sĩ bản thôn là ông Nguyễn Hữu Thưởng tự Hải Hậu và vợ bà Bùi Thị Quy hiệu Diệu Kính, đã công đức 27 quan tiền cùng với nhiều người khác hưng công tu bổ lại chùa. Ghi họ và tên những người công đức tiền bạc, có ghi cụ thể số tiền của từng người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)