Hưng công/Tân tạo/Thiên đài/Thạch trụ

Hưng công/Tân tạo/Thiên đài/Thạch trụ

Thông tin cơ bản

Hưng công/Tân tạo/Thiên đài/Thạch trụ
興功/新造/天臺/石柱
Kí hiệu: 9191/9192/9193/9194
Thác bản bia thôn Diệc xã Lương Phong huyện Yên Việt phủ Bắc Hà đạo Kinh Bắc nước Đại Việt 大越國京北道北河府安越縣良風社亦村, sưu tầm ở chùa Diệc xã Thiện Mỹ tổng Ngọc Thành huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 17 x 132 cm và 9 x 106 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 42 (1781).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng trùng tu di tích.
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Các năm Nhâm Thân, Quý Mùi, Kỷ Hợi dân làng xây dựng thượng điện tiền đường, tả hữu hành lang, tam quan, cột hương. Năm Tân Mão lại đúc 1 quả chuông, tạc tượng Thích Ca v.v… Nay công việc hoàn tất bèn dựng bia ghi lại việc này và khắc ghi họ và tên những người đã tiến cúng tiền bạc để xây dựng chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)