Hưng công tân tạo

Hưng công tân tạo

Thông tin cơ bản

Hưng công tân tạo
興功新造
Kí hiệu: 3901/3902
Thác bản bia xã Ân Phú huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣殷富社, sưu tầm tại chùa Quảng Phúc xã Ân Phú tổng Ân Phú tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 69 cm, gồm 37 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại:Vĩnh Khánh thứ 3 (1731).
Người viết chữ: Nguyễn Thế Phượng 阮世鳳, tên hiệu: Pháp Dung; nhà sư trụ trì.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Quảng Phúc hưng công tu tạo tượng Phật Quan Âm Bạch Y Đại Thánh, 18 vị La Hán và 8 vị Kim Cương. Bia kê danh sách các nhà sư và thiện nam tín nữ tham gia quyên góp tiền (từ 1 quan đến 5 quan) cùng nhà chùa tạo tượng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)