Hưng công tạo Phổ Quang am bi kí/Tổ tông tích thiện vạn đại lưu truyền

Hưng công tạo Phổ Quang am bi kí/Tổ tông tích thiện vạn đại lưu truyền

Thông tin cơ bản

Hưng công tạo Phổ Quang am bi kí/Tổ tông tích thiện vạn đại lưu truyền
興功造普光庵碑記/祖宗積善萬代流傳
Kí hiệu: 16750/16751
Thác bản bia sưu tầm tại am Phổ Quang xã Trác Bút tổng Nội Trà huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 100 cm, gồm 43 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: năm Giáp Thân.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Họ Trần xây am Phổ Quang để thờ tổ tiên và dựng bia lưu truyền hậu thế. Ghi húy hiệu tổ 4 đời họ Trần được thờ trong am như Cao tổ Nam vô tĩnh vân tán trị công thần, Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân (…) tự Tu La và cao tổ tự Tu Thiên, Tằng tổ….., Hiển tổ………., v.v…
Ghi chú: Mặt trước của thác bản bị mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)