Hưng công tạo tượng bi ký/Nhất tín thí Vĩnh Long tự

Hưng công tạo tượng bi ký/Nhất tín thí Vĩnh Long tự

Hưng công tạo tượng bi ký/Nhất tín thí Vĩnh Long tự
興功造像碑記/一信施永隆寺
Kí hiệu: 7551/7552
Thác bản bia xã Mai Thự huyện Thủy Đường phủ Kinh Môn 荊門府水棠縣梅墅社, sưu tầm tại chùa Vĩnh Long xã Mai Thự tổng Song Mai huyện An Dương tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 78 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Ất Dậu, các thiện nam tín nữ hai xã Song Mai và Mai Thự hưng công dựng tượng Bắc phương Trấn thiên Chân Vũ Huyền Thiên Đế quân tại chùa Vĩnh Long. Bia ghi danh sách những người công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post