Hưng công thạch áp giai cung miếu toàn nhiễu bi kí

Hưng công thạch áp giai cung miếu toàn nhiễu bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng công thạch áp giai cung miếu toàn nhiễu bi kí
興功石押階宮廟旋繞碑記
Kí hiệu:12733
Thác bản bia xã Đại Lữ huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣大呂社, sưu tầm tại đình xã Đại Lữ tổng La Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 63cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 12 (1716).
Người viết chữ: Nguyễn Đăng Đệ 阮登第; học vị: Hiệu sinh.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc tháng 2 năm Bính Thân (1716) thiền sư tự Như Tòa cùng dân xã hưng công làm thềm đá 3 bậc vây quanh cung miếu. Việc xong, nay dựng bia ghi tên họ và tên những người đóng góp tiền của vào việc tu sửa miếu, để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)