Hưng công/Trùng tu Phúc Nương tự bi

Hưng công/Trùng tu Phúc Nương tự bi

Thông tin cơ bản

Hưng công/Trùng tu Phúc Nương tự bi
興功/重修福娘寺碑
Kí hiệu: 2514/2515
Thác bản bia thôn Thị xã Yên Thường huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn, đạo Kinh Bắc, nước Đại Việt 大越國京北道慈山府東岸縣安常社市村, sưu tầm tại chùa Phúc Nương thôn An Thị xã Yên Thường tổng Yên Thường phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 63 x 88 cm, gồm 49 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 7 (1606).
Người soạn: Nguyễn Thạc Đức 阮碩德, tên hiệu: Chuyết Phu 拙夫; quê quán: xã Ninh Giang huyện Đông Ngàn; học vị: 41 tuổi đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu niên hiệu Hưng Trị 2 (1589) đời Mạc Mậu Hợp; chức vị: Hình khoa Cấp sự trung.
Người nhuận sắc, viết chữ, khắc bia: Đỗ Đễ 杜悌; học vị: Hoa văn học sinh.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Phúc Nương là một danh lam lớn ở đất Đông Ngàn, từng được các vị công thần đời Lê như Thái sư Lương Quốc công Trung Dũng vương Lê Thạch, Thái úy Tán Quốc công Mục Chiêu Trưng vương Lê Khôi, Thiếu bảo Lê Quốc Trinh góp công của trùng tu. Nay lâu ngày chùa bị dột nát. Các quan viên, sắc mục, kì lão trong làng đứng ra hưng công, quyên góp tiền của tu tạo lại chùa. Bia ghi danh sách những vị đóng góp công đức, trong đó có 3 người là cháu của Tán Quốc công Lê Khôi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)