Hưng công trùng tu tự tạo tượng cúng điền bi/Minh Ích tự bi ký

Hưng công trùng tu tự tạo tượng cúng điền bi/Minh Ích tự bi ký

Thông tin cơ bản

Hưng công trùng tu tự tạo tượng cúng điền bi/Minh Ích tự bi ký
興功重修寺造像供田碑/明益寺碑記
Kí hiệu: 13137/13138
Thác bản bia xã Quang Bị huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣光被社, sưu tầm ở chùa Minh Ích xã Quang Bị tổng Thị Đức huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 70cm, gồm 29 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Người soạn: Vũ Trọng Phủ 武仲甫; quê quán: huyện Gia Phúc; chức vị: Chánh đường.
Người viết: quê quán huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Minh Ích là một danh lam, lâu ngày bị đổ nát. Ông Đỗ Đăng Tiên tự Phúc Sinh và vợ bà Đỗ Thị Thịnh hiệu Diệu Huệ, con trai là Đỗ Đăng Long và Đỗ Thế Hoan, con gái là Đỗ Thị Đới và Đỗ Thị Bật; cùng các thiện nam, tín nữ đứng ra xây dựng lại thượng điện, tam quan tả hữu, hành lang, tô tượng cho chùa và cúng 4 sào rưỡi ruộng vào chùa làm ruộng Tam bảo. Có ghi họ và tên các vị hội chủ các thiện nam, tín nữ đã cúng tiền bạc để tu bổ chùa, vị trí các thửa ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)