Hưng công trùng tu

Hưng công trùng tu

Thông tin cơ bản

Hưng công trùng tu
興功重修
Kí hiệu: 12136
Thác bản bia xã Quang Trí huyện Đông Triều phủ Kinh Môn 荊門府東潮縣光致社, sưu tầm tại chùa Báo Ân xã Quang Trí tổng Kim Lôi phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 69 x 103cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Vũ Thành Công tự Phúc Tài và hai bà vợ là Nguyễn Thị Huân hiệu Diệu Lộc và Nguyễn Thị Tích thấy chùa Báo Ân ở xã An Biên bị hư hỏng, bèn xuất tiền xây một tòa điện 1 gian 2 chái lợp ngói. Nay lập bia ghi công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)