Hưng công tu tạo

Hưng công tu tạo

Thông tin cơ bản

Hưng công tu tạo
興功修造
Kí hiệu: 2800/2801
Thác bản bia các xã Đăng Côi, Côi Sơn, Minh Côi, Mĩ Côi huyện Thiên Bản phủ Nghĩa Hưng đạo Sơn Nam nước An Nam 安南國山南道義興府天本縣登瑰瑰山明瑰美瑰等社, sưu tầm tại chùa Tiên Sơn xã Côi Sơn tổng Vân Côi huyện Thiên Bản tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 73 x 112 cm, gồm 51 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Hưng Tân Dậu (1801).
Người soạn: họ Phạm 范.
Người viết chữ: Trần Đức Thái 陳德泰.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Côi Sơn là nơi thắng địa. Hồi xưa, Tính Hải thiền sư người xã Hiền Cương huyện Thanh Hà phủ Nam Sách xứ Hải Dương đến đây tu hành, cùng với dân bản tổng tiến hành xây dựng thượng điện, nhà thiêu hương, tiền đường, hành lang, gác chuông gác trống, đúc tượng Phật, chuông đồng, tô tượng La Hán, chi phí hàng ngàn vạn. Sau khi hoàn thành đặt tên chùa là Tiên Sơn tự. Đến nay nhà sư Hải Mãn người thôn An Ấp xã An Kí huyện Quỳnh Côi phủ Thái Ninh về đây trụ trì lại tiếp tục tiến hành trùng tu, từ năm Đinh Tị đến năm Tân Dậu mới hoàn thành. Có ghi tên các vị đóng góp công đức.
Ghi chú: Địa danh Thiên Bản trên dòng ghi chú sưu tầm là chép theo địa danh cũ trước khi đổi thành Vụ Bản vào thời Tự Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)