Hưng Giáo xã/Cổ tích danh lam/Hưng Phúc tự/Tu tạo thạch bi

Hưng Giáo xã/Cổ tích danh lam/Hưng Phúc tự/Tu tạo thạch bi

Thông tin cơ bản

Hưng Giáo xã/Cổ tích danh lam/Hưng Phúc tự/
Tu tạo thạch bi
興教社/古跡名藍/興福寺/修造石碑
Kí hiệu: 2058/2059/2060/2061
Thác bản bia xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣興教社, sưu tầm tại chùa xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 4 mặt, khổ 40 x 80 cm, gồm 49 dòng chữ Hán và Nôm,
toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 9 (1627).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.Tóm lược nội dung:
Thái Quốc lão, Đức Quận chúa Mai Thị Ngọc Miêu người trang Động Tiền huyện Tống Sơn phủ Hà Trung thừa tuyên Thanh Hoa cùng với Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Thiên người trang Gia Miêu Ngoại đứng ra hưng công tu sửa chùa Hưng Phúc. Công việc hoàn thành, bà lại cúng vào chùa 2 mẫu 2 sào ruộng. Bia ca ngợi công đức của bà và kê danh sách những người tham gia đóng góp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)